Stopa bezrobocia.

pomorze23Bezrobocie w Polsce jest w większości zaniżane przez statystyki prowadzone przez Powiatowe Urzędy Pracy. Jest to na rękę reżimowi rządowemu, który już od ośmiu lat zarządza naszym biednym krajem. Jeżeli chodzi o Województwo Pomorskie to bezrobocie w nim wynosi ponad trzynaście procent co jest i tak zaniżony, zwłaszcza gdy spojrzy się na fakt, iż w regionie tym nie ma żadnych większych zakładów przemysłowych. Obecnie praca w Pomorskim w większości opiera się na pracy urzędniczej i administracyjnej co jest dla gospodarki tragiczne, ponieważ powoduje zadłużenie się kraju. Warto jednak zauważyć, że region ten ma bardzo duży potencjał, który w przypadku zdrowego organizmu państwowego może poważnie się rozwinąć. Do tego wybrzeże morskie jest aspektem pozwalającym tworzyć dalekosiężne plany rozwojowe. Mogą one iść dwutorowo. Po pierwsze chodzi o morski transport i handel, który w zasadzie od wieków rozwijał się w tym miejscu. Po drugie natomiast warto zauważyć, że turystyka może wspomóc, zwłaszcza mniejsze gminy. Województwo Pomorskie ma chyba najpieprzniejsze plaże na całym wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Półwysep Helski jest miejscem niespotykanym, a do tego w lecie pogoda na nim jest idealna do plażowania. Nie można zapomnieć także i o Pojezierzu Kaszubskim, gdzie znajduje się pełno małych czystych jeziorek polodowcowych. Duża ilość dziewiczych lasów przyciąga turystów poszukujących spokoju i kontaktu z naturą. Odpowiednie wykorzystanie tych zasobów jest dla regionu niemal obowiązkiem.

W porównaniu do Katowic

pomorze22Polityka władz Gdańska jest daleka od normalności, jednak w porwaniu do na przykład Katowic wydaje się one racjonalna i wyważona. Przykładem niech chociażby będzie praca w Gdańsku w tamtejszym magistracie. Pracownikami w większości są mieszkańcy tego miasta podczas gdy w Katowicach tamtejszy niezbyt lubiany prezydent Marcin Krupa zatrudnia wyłącznie osoby spoza miasta. Zresztą i inne porównywania wychodzą na korzyść tej północnej metropolii. Dla wielu Gdańsk to także miasto symbol, zwłaszcza jeżeli chodzi o drugą wojnę światową. To teoretycznie o to miasto rozpoczął się ten największy globalny konflikt, który pochłonął tak wiele ludzkich żyć. Oczywiście sprawa przyłączenia Gdańska do Rzeszy była tylko pretekstem, jednak atak na Westerplatte, bronione przez Polaków uznaje się za początek zmagań wojennych w Europie. Innym symbolicznym wydarzeniem, którego skutki odczuwamy do dziś, był strajk w sierpniu 1980 roku w Stoczni Gdańskiej, który zakończył się podpisaniem porozumień z komunistami. Ten fakt stał się początkiem końca obozu komunistycznego w Europie, a Lecha Wałęsa jego żywym przykładem, choć jak późniejsze fakty pokazały zdecydowanie za bardzo przecenianym. Tamte wydarzenia historyczne, oraz wcześniejsze dzieje miasta sprawiają, że Gdańsk należy do trzeciego z najczęściej odwiedzanych miast w naszym kraju, zaraz po Krakowie i Warszawie. Do tego należy zauważyć, że okolice Gdańska są, zwłaszcza w okresie letnim, wymarzonym miejscem do spędzenia urlopu. Piękne, długie piaszczyste plaże co roku zapełniają się niemal po brzegi letnikami z całej Polski.

Przekop przez Mierzeję.

pomorze21Mierzeja Wiślana to pas lądu oddzielający Zatokę Gdańską i Morze Bałtyckie od Zalewu Gdańskiego. W dwóch trzecich znajduje się ona na terytorium Polski natomiast jej północne zakończenie wraz z otwarciem Zalewu do Morza jest już w rękach Rosji. Taka sytuacja powoduje, że wspomniany akwen jest w zasadzie zamknięty dla żeglugi, gdyż wymagałby by statki płynące na przykład z Elbląga do Gdańska musiały przekartkować granicę celną, a do tego płacić opłaty tranzytowe. Szczególnie te opłaty są na tyle kłopotliwe, że w Polsce planowany jest przekop Mierzei i stworzenie alternatywnej drogi morskiej. Przekop taki spowodował by że praca w Pomorskim, ale także i na Warmii była by nagle bardziej opłacalna z powodu szybszego i tańszego dotarcia do klienta z produktem. Dla Rosjan jest to jednak sytuacja dość nieciekawa, gdyż stracili by wtedy jakieś źródło dochodu, a do tego wpływ na gospodarkę Polski północnej. Postępują więc oni dwutorowo. Po pierwsze sami wysyłają noty dyplomatyczne, w których nie zgadzają się na tego typu inwestycję a po drugie opłacają pewnych lobbystów, protestujących przeciwko przekopowi. W większości są to tak zwani ekolodzy, czyli osoby, dla których najważniejsze są pieniądze i partykularne interesy ich mocodawców. Absurdalne są stwierdzenia, że przekop zniszczy Zalew Wiślany, zwłaszcza z usty ekologów. Obecnie ta zatoka jest niemal całkowicie wymarła, między innymi z powodu rosyjskiej bazy wojskowej, gdzie wrzucane są wszystkie zużyte substancje ropopochodne. Być może otwarcie przejścia do Morza, oczyściło by po części ten płytki akwen morski.

Polska depresja

pomorze20Żuławy Wiślane to geograficzna kraina znajdująca się w na terenie Pomorza Gdańskiego. Jest to miejsce gdzie Wisła wpada do morza w typowym rozlewisku typu delta. Miejsce to jest także jedyną w Polsce depresją, która znajduje się niedaleko Nowego Dworu Gdańskiego i osiąga niecałe dwa metry poniżej poziomu morza. Wspomniany Nowy Dwór jest także największym miastem tego okręgu. Zamieszkuje go ponad dziesięć tysięcy mieszkańców. Jest to typowa podmiejska gmina rolnicza, której mieszkańcy w większości zatrudnienie są w pobliskim Trójmieście. Zresztą praca na Pomorzu łączy się prawie zawsze z Gdańskiem lub Gdynią. We wschodniej części miasta znajdują się niewielkie zakłady przemysłowe, głównie z branży budowlanej i spożywczej. Bezrobocie w Nowym Dworze Gdańskim wynosi niecałe dziesięć procent i jest w większości oparte na strukturalnej niemożności znalezienia zatrudnienia. Chodzi tu głównie o ludzi w wieku średnim lub starszym, którzy wcześniej pracowali w licznych państwowych zakładach, a którzy obecnie nie potrafią przenieść się w prywatną rzeczywistość. Warto także wspomnieć, że w okresie wakacyjnym region Żuław Wiślanych jest dość intensywnie odwiedzany przez turystów, głównie z Warszawy, dla których jest to najbliższe wybrzeże, pełne długich piaszczystych plaż i w miarę ciepłego morza. Sytuacja ta powoduje, że branża turystyczna w sezonie tworzy szereg nowych miejsc pracy, które czasem są na tyle opłacalne, że pozwalają na brak zatrudnienia przez resztę roku.

Infrastruktura województwa

pomorze19Gdańskie lotnisko jest największym portem lotniczym w Północnej Polsce. Obsługuje ono zarówno loty rejsowe jak i czarterowe. W głównej mierze obsługiwane jest przez tanie linie lotnicze, choć lądują tu także samoloty wchodzące w skład największych lotniczych sieci. Z Gdańska można głównie dolecieć do Wielkiej Brytanii, Irlandii i całej Skandynawii. Poza tym, zwłaszcza w sezonie letnim obsługiwane są trasy nad Morze Śródziemne oraz rejsy z południa naszego kraju. Lotnisko zapewnia także zatrudnienie w Gdańsku, zwłaszcza dla ludzi młodych. Pracował tu między innymi syn samego Donalda Tuska, który zamieszany jest w wiele afer w tym słynną aferę Amber Gold. Poza tym cywilnym lotniskiem w okolicy Trójmiasta jest kilka lotnisk wojskowych i sportowych, które w przyszłości mogą służyć także lotnictwu cywilnemu. Stale rosnąca liczba mieszkańców tego regionu powoduje zapotrzebowanie na takie struktury infrastruktury. W ramach projektów związanych z funduszami unijnymi została tez wyremontowana magistrala z Warszawy do Gdańska. Nie można oczywiście zapominać o autostradzie A1, która łączy Trójmiasto z Górnym Śląskiem i dalej z Czechami oraz Austrią. Droga ta może być bardzo w przyszłości bardzo atrakcyjna, gdyż jeżeli wybuduje się brakujące odcinki w Łodzi, pod Częstochową oraz na granicy Austrii i Czech, będzie to najszybsza trasa pomiędzy Bałtykiem a Adriatykiem. W regionie tym brakuje jednak dobrej i nowoczesnej trasy drogowej ze wschodu na zachód, co mogła by być dobrą trasą dla Republik Nadbałtyckich.

Gdańsk handlem stoi.

pomorze18Gdańsk jest największym polskim miastem na północy. Jest to też miejsce w którym znajduje się duża ilość centrów handlowych do których przyjeżdżają także i mieszkańcy obwodu kaliningradzkiego, czyli części Rosji. Z dawnego Królewca do Gdańska kursują codziennie autobusy mieszkańców tamtego rejonu, którzy robią zakupy w tym miejscu, zarówno dla siebie jak i na przysłowiowy handel. Jest to na tyle duża grupa ludzi, że wpływy ze sprzedaży i ich obsługi są dla wielu znaczącym dochodem. Nie powinno się tez ukrywać faktu, że praca w Gdańsku jest między innymi dzięki temu lepsza niż na przykład w Słupsku, a nawet Gdyni. Inną ciekawostką dotycząca bliskości granic, jest kurs promu łączącego Gdańsk z rosyjskim portem Bałtyjsk. Opiera się on na tym iż wpływa do tego portu, a uczestnicy takiego kursu mogą wówczas zrobić zakupy w strefie wolnocłowej. Jest to wyjątkowo opłacalne, gdyż ceny produktów luksusowych mogą być nawet o kilkadziesiąt procent mniejsze niż w sklepie. Koszt takiego morskiego rejsu wynosi sto złotych. Dodatkowo można wykupić wycieczkę autokarową za pięćdziesiąt złotych po okolicach tego rosyjskiego, wojskowego miasta. Warto jednak wiedzieć, że nie jest to nic nadzwyczajnego, a głównym celem takiej podróży jest wyłącznie kurs na strefę wolnocłową. Uczestnicy takich wyjazdów nie muszą tez mieć wiz do Rosji, jednak wymagane jest aby imienny bilet został zakupiony co najmniej cztery dni wcześniej, gdyż strona rosyjska chce mieć siedemdziesiąt dwie godziny wcześniej listę pasażerów.

Główne branże

pomorze17Przemysł spożywczy w Województwie Pomorskim jest dość dobrze rozwinięty zapewniając przy okazji dużą liczbę miejsc pracy. Zapleczem dla tej branży jest wysoko rozwinięte rolnictwo oparte na bardzo dobrych glebach, głównie w południowej i wschodniej części regionu. Rynkiem zbytu dla produktów tych jest przede wszystkim Gdańsk, który zarazem jest wielkim przysłowiowym oknem na świat jak i metropolią wytwarzającą zapotrzebowanie na żywność. Analizując jednak całość regionu to należy zauważyć, że praca w Pomorskim jest dość zróżnicowana. Duże ośrodki miejskie oparte są na dość mocnym przemyśle ciężkim, natomiast mniejsze na przemyśle lekkim i spożywczym. Nie należy także zapominać o turystyce, która akurat w tym województwie jest znaczącą częścią całej gospodarki. Co prawda całość jej skupia się na wybrzeżu, jednak w okresie letnim jest to na tyle wystarczająca branża, by mogła być znaczącym procentem w całkowitym dochodzie regionu. Do tego dochodzi jeszcze branża usług, wspierająca omawiane wcześniej główne dziedziny tutejszej gospodarki. Porównując Województwo Pomorskie do innych regionów w naszym kraju, widać będzie niemal gołym okiem, że jest ono bardzo dobrze rozwinięte. Problemem dla tego regionu może być brak dużego szlaku komunikacyjnego wschód zachód. Obecne drogi, zarówno kolejowe jak i samochodowe opierają się na starych trasach, które przechodzą przez Gdańsk. Powstanie autostrady pozwoliło by połączyć Pomorze z Litwą, Łotwą i Estonią co na pewno pozytywnie wpłynęło by na dalszy rozwój także i całego naszego kraju.

A jednak stocznia

pomorze16Port wojenny w Gdyni jest w dalszym ciągu używany przez Marynarkę Polską. Powstały w latach dwudziestych ubiegłego wieku port ciągle jest jak na warunki Morza Bałtyckiego dość nowoczesny. Co prawna nie mogą tu wpływać wielkie jednostki morskie, ale w tym akwenie posiadanie na przykład lotniskowca jest dość absurdalne, gdyż odległości pomiędzy brzegami są niewielkie. Port w Oksywiu, bo tak się mówi na ten port jest także miejscem zatrudnienia wielu osób. Znajduje się tu wojskowa stocznia, która powoduje że praca w Gdyni w dalszym ciągu dotyczy budowania statków i okrętów, choć już nie w tak dużym procencie jak kiedyś. Warto jednak wiedzieć, że infrastruktura w tym mieście może dość łatwo i szybko spowodować, że zamknięta kilka lat temu Stocznia Gdynia może na powrót zacząć działać. Wymagany jest jednak do tego zarówno inwestor jak i także chęć rządu, który obniżył by podatki przez co opłacało by się u nas w Polsce tworzyć przemysł stoczniowy. Powstanie takiego zakładu i zatrudnienie około tysiąca osób to zapewnienie utrzymania dla co najmniej dwudziestu tysięcy mieszkańców. Chodzi tu zarówno o rodziny pracowników jak i o małych przedsiębiorców i ich rodziny, którzy obsługiwać będą stoczniowców. Oczywiście głównie mowa o sklepikarzach lub restauratorach. Ponieważ obecnie na świecie trwa hossa gospodarcza, to można oczekiwać, iż zamówienia na statki będą dość regularne, dlatego należy jak najszybciej reaktywować tę stocznie i inne stocznie zamknięte przez rząd Platformy Obywatelskiej.

Pojezierze Kaszubskie.

pomorze15Położony na północy Polski Gdańsk nie jest wcale najzimniejszym miejscem w kraju, gdyż wpływ na jego klimat ma Morze Bałtyckie. Co prawda w lecie jest tu chłodniej niż na południu, jednak zimą temperatury dość rzadko jak na Polskę spadają poniżej zera stopni. Dlatego też od pewnego czasu dość popularne stały się zimowe wyjazdy nad nasze morze. Ceny w tym okresie są zdecydowanie niższe, a czasem w lutym temperatura jest niemal taka sama jak w lipcu. Oczywiście mowa tu o pogodach raczej ekstremalnych, zwłaszcza w miesiącach letnich, gdyż w zimie jest nad morzem temperatura stała. Okolice Gdańska to także piękne Pojezierze Kaszubskie pełne niewielkich jeziorek polodowcowych z czystą wodą. Do tego dochodzą jeszcze wzgórza morenowe, które choć niewielkie mają bardzo ciekawą szatę. Turyści coraz częściej odwiedzają tą część Województwa Pomorskiego starając się nie zakłócać natury. W zasadzie już kilkanaście kilometrów od granic miasta można wjechać w teren niezmącony ludzką ręką. Liczne tutaj są gospodarstwa agroturystyczne. Jest to nowa forma spędzania czasu, choć wyjątkowo popularna w Polsce. Powoduje ona że praca w Pomorskim w turystyce nie dotyczy wyłącznie wybrzeża. W sezonie wakacyjnym niemal cała ludność kaszubska pracuje w turystyce i rolnictwie. Zazwyczaj jest to czas żniw. W tym czasie mieszkańcy muszą na tyle zarobić by stać ich było na przeżycie reszty roku, oraz zainwestowanie w coraz to lepsze usługi, jakie oczekiwać mogą w przyszłym sezonie wczasowym coraz liczniejsi turyści.

Jak ma działać port.

pomorze14Rynek transportu morskiego jest niestety w naszym kraju zabijany nie tyle przez konkurencję, ile przez nieodpowiedzialne zachowanie rządu Platformy Obywatelskiej, który nanosi gigantyczne podatki na tę formę gospodarki. Sytuacja jest tak absurdalna, że poniższy przykład pokaże ją całkowicie. Mój znajomy chciał sprowadzić z Afryki transport miedzi lub innego metalu. Miał on dojechać na Górny Śląsk. Podczas przeprowadzenia analizy tego interesu brano pod uwagę rozładunek statku w porcie w Gdańsku lub Gdyni. Ponieważ wiadomo, że dopłynięcie do nas jest dłuższe niż do portu w Hamburgu lub Rotterdamie, dlatego tez ta grupa biznesmenów liczyła na to, że koszty rozładunku będą mniejsze. Okazało się jednak, że są one większe niż w Hamburgu. Na tyle duże, że opłacało im się zapakować kontenery z towarem na tory i pociągiem dojechać na Górny Śląsk. Niestety większość z opłat jakie obowiązywały w naszych portach oparte były na podatkach. Nasz rząd nie rozumie, że wysokie podatki między innymi na takie usługi powodują że praca w Gdańsku będzie się kurczyć, między innymi na korzyść wspomnianego portu w Niemczech. W przypadku, gdyby nasze porty były tańsze, mogły by przejąć część ruchu towarowego, który obecnie obsługiwany jest na zachodzie, a który docelowo ma przybyć do Europy Wschodniej. Zresztą problemy z zrozumieniem działania podstaw ekonomii ma w tym rządzie chyba każdy. Wystarczy wspomnieć, że ustępujący prezydent zalecał na bolączkę młodych ludzie wzięcie kredytu lub przeprowadzenie się do innego kraju.